Dinsdag 10 mei 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 15 minuten voor aanvang vergadering

2.Openbaar deskundigengesprek ter voorbereiding op debat Staat van de Rechtsstaat

van 09.30 uur tot 11.30 uur

Sprekers

De Graaf

Van Ettekoven

De Groot

Van Zutphen

Geel

Morijn


3.Opening door de voorzitter

4.Inleidingen op het thema van rechtsbescherming, het lerend vermogen van de rechtsstaat en het rapport van de werkgroep zelfevaluatie n.a.v. de toeslagenaffaire

Genodigden: Dhr. Th.C. de Graaf (Vice-president van de Raad van State), dhr. B. J. van Ettekoven (voorzitter afdeling bestuursrechtspraak), mw. D. de Groot (president van de Hoge Raad), dhr. R. van Zutphen (Nationale ombudsman), mw. J. Geel (voorzitter College voor de Rechten van de Mens) & dhr. J. Morijn (lid van het College voor de Rechten van de Mens)

5.Bevraging van de leden van het panel door leden van de Eerste Kamer

6.Afsluiting