Dinsdag 5 juli 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36143 / 36144, A en B

Brief van de staatssecretaris van Defensie met het verzoek versneld het budgetrecht uit te oefenen met betrekking tot de bestellingen van zes F-35 toestellen en vier toestellen MQ-9; Brief van de minister van Defensie met het verzoek om spoedige behandeling van twee begrotingswetsvoorstellen met betrekking tot de versnelde bestellingen van zes F-35 toestellen en vier toestellen MQ-9; Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

Bespreking brieven over versnelde behandeling

6.Werkbezoek Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando

Inventarisatie deelname

8.Rondvraag


Korte aantekeningen