Dinsdag 13 september 2022, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

3.32317, NG

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022; JBZ-Raad

5.Rondvraag


Korte aantekeningen