Dinsdag 13 september 2022, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.Informeel gesprek met staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (18.00 - ca. 18.45 uur)

Bespreking

2.Inzet Nederlandse delegatie bij IPKO 27-30 september 2022 (ca. 18.45 - 19.30 uur)

Bespreking

3.Rondvraag