Maandag 26 september 2022, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Uitgangspunten voor actualisering Reglement van Orde Eerste Kamer

Bespreking

4.Rondvraag