Dinsdag 1 november 2022, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36177

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang

Voorbereidend onderzoek

3.Rondvraag


Korte aantekeningen