Dinsdag 1 november 2022, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.E220023 - Werkprogramma Europese Commissie 2023

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

4.Planning Algemene Europese Beschouwingen 2023

Bespreking

5.LXVIIII Plenaire COSAC 13 - 15 november 2022

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties bij de conceptagenda

6.21.501-20

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022; Europese Raad

Bespreking van de verslagen van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022 en van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022 en van de Raad Algemene Zaken van 18 oktober 2022 en de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022

8.Rondvraag


Korte aantekeningen