Dinsdag 1 november 2022, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Doorloop Inleidende bepaling en hoofdstukken I en II Reglement van Orde

Bespreking en besluitvorming

3.Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

Bespreking openstaande punten

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen