Dinsdag 8 november 2022, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat

Bespreking

4.Interparliamentary Committee Meeting (ICM) on the Evaluation of Eurojust Activities

Bespreking

5.Mededelingen en rondvraag


Korte aantekeningen