Maandag 28 november 2022, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Doorloop hoofdstukken III en IV (vervolg)

3.Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

Bespreking openstaande punten

4.Doorloop hoofdstukken V en VI

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen