Dinsdag 29 november 2022, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35687 en 35688 (R2151)

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Nadere procedure

6.Rondvraag


Korte aantekeningen