Dinsdag 20 december 2022, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Rondvraag


Korte aantekeningen