Dinsdag 20 december 2022, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

Bespreking openstaande punten

3.Doorloop hoofdstukken VII t/m IX

Bespreking

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen