Dinsdag 17 januari 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Eerste technische briefing over de Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Onderwerpen: contract en nabestaandenpensioen

Sprekers

Leendert Klokkenburg, beleidsmedewerker ministerie SZW

Ronald Corvers, beleidsmedewerker ministerie SZW

Mohammed Abdulaziz, beleidsmedewerker ministerie SZW

Gerben Kerkhof, beleidsmedewerker ministerie SZW

Susan Stehouwer, beleidsmedewerker ministerie SZW

Roger Planje, directeur programmadirectie Pensioenen


2.Blok 1: aanleiding en beoogde doelen stelselherziening en wettelijk kader pensioenovereenkomsten in het nieuwe stelsel

Ca. 10.30 - 11.00 uur

3.Vraag- en antwoordronde blok 1

Ca. 11.00 - 11.45 uur

4.Blok 2: nabestaandenpensioen en werkenden zonder pensioenopbouw

Ca. 11.45 - 12.00 uur

5.Vraag- en antwoordronde blok 2

Ca. 12.00 - 12.30 uur

6.Sluiting