Dinsdag 30 mei 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

4.36200 VI, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

Bespreking verslag van schriftelijk overleg

7.Rondvraag

8.Openstaande correspondentie