Dinsdag 13 februari 2024, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E230015

Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2024

Bespreking Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2024

3.PACE 22-26 januari 2024

Mondelinge terugkoppeling aanwezige delegatieleden (o.v.)

4.Werkbezoek Brussel, 3-4 maart 2024

Bespreking stand van zaken werkbezoek Brussel

5.Inkomend bezoek Voorzitter Duitse Bundesrat, 11 maart 2024

Inventarisatie

8.Rondvraag


Korte aantekeningen