Dinsdag 13 februari 2024, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag

7.Ter herinnering: openstaande correspondentie


Korte aantekeningen