Dinsdag 13 februari 2024, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Kennismakingsgesprek met de stuurgroep Staat van de Uitvoering

Sprekers

Abdeluheb Choho, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Diana Starmans, Sociale Verzekeringsbank

Peter Teesink, Gemeente Amsterdam

Harmen Harmsma, Dienst Uitvoering Onderwijs

Maarten Prinsen, Ministerie van BZK

Christa Klijn, Ministerie van SZW