Dinsdag 2 april 2024, College van fractievoorzittersAanvang: 12:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Vaststelling verslag Cvf-vergadering 26 maart 2024

3.Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

4.Mededelingen en rondvraag


Korte aantekeningen