Dinsdag 2 april 2024, College van Voorzitter en OndervoorzittersAanvang: 09:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Besluitenlijst CVO 30 januari 2024

3.Memorie van antwoord Raming 2025

4.Uitvoering motie Vos c.s. inzake digitaal quorum

5.Artikel 9a van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

6.Wet open overheid: actieve openbaarmaking

7.Mededelingen en informatie

8.Rondvraag