Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Doorlooptijden wetsvoorstellen 2010/2011: stappen in de Eerste Kamer

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2010/2011 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming EK: vrl vslg EK: mva EK: ndr vrl vslg EK: ndre mva EK: vslg EK: nota nav vslg EK: eind-
vslg
EK: plenaire behan-
deling
EK: stem-
ming
EK: datum stemming in EK: EK aan zet in EK: in-
diener aan zet
in EK: totaal
1 28.867 normaal 2008-09-18 89 84 49 195     15 497 7 2011-04-12 657 279 936
2 30.520 initiatief 2009-10-15 50 209         75   21 2010-10-05 146 209 355
3 30.645 initiatief 2010-09-29 41 80         4 70 0 2011-04-12 115 80 195
4 31.320 normaal 2008-07-03 92 35 18 10 28 18   77 686 2011-02-22 901 63 964
5 31.354 normaal 2009-03-24 70 189 63 108     235 63 0 2011-03-22 431 297 728
6 31.374 normaal 2008-07-03 92 35 18 10 28 18   77 686 2011-02-22 901 63 964
7 31.389 normaal 2009-12-15 168 90 57 52     46 98 21 2011-05-31 390 142 532
8 31.433 normaal 2011-02-17             12   14 2011-03-15 26 0 26
9 31.466 normaal 2009-02-19 85 115 225 268     12 63 7 2011-04-05 392 383 775
10 31.487 normaal 2009-09-29 35 84 35 118     78 28 0 2010-10-12 176 202 378
11 31.501 normaal 2011-04-07             12   21 2011-05-10 33 0 33
12 31.546 normaal 2009-05-28 355 101         60 210 7 2011-05-31 632 101 733
13 31.728 normaal 2009-11-24 70 86 40 37     61 63 7 2010-11-23 241 123 364
14 31.758 normaal 2009-11-26 85 112     25 56   28 0 2010-09-28 138 168 306
15 31.763 normaal 2009-12-08 94 417         7 14 7 2011-05-31 122 417 539
16 31.830 normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
17 31.872 normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
18 31.875 normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
19 31.879 normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
20 31.891 normaal 2010-07-01 110 28 27 3     4   1 2010-12-21 142 31 173
21 31.904 normaal 2010-02-09 77 24 32 59     74   28 2010-11-30 211 83 294
22 31.915 normaal 2010-02-02 71 86 95 44     5   7 2010-12-07 178 130 308
23 31.950 normaal 2010-12-14             7   98 2011-03-29 105 0 105
24 31.962 normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
25 31.991 normaal 2010-04-22 55 104 35 51     26 21 7 2011-02-15 144 155 299
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming EK: vrl vslg EK: mva EK: ndr vrl vslg EK: ndre mva EK: vslg EK: nota nav vslg EK: eind-
vslg
EK: plenaire behan-
deling
EK: stem-
ming
EK: datum stemming in EK: EK aan zet in EK: in-
diener aan zet
in EK: totaal
26 32.021 normaal 2010-05-20 166 80         11 98 7 2011-05-17 282 80 362
27 32.028 normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
28 32.036 normaal 2010-12-02 83 36         5 35 0 2011-05-10 123 36 159
29 32.040 normaal 2010-01-26 56 86 96 84     7 35 0 2011-01-25 194 170 364
30 32.131 normaal 2011-04-12 30 1     6 1   4 7 2011-05-31 47 2 49
31 32.134 normaal 2011-02-01 50 48         7 7 0 2011-05-24 64 48 112
32 32.137 normaal 2010-09-28 84 86 33 9     12   7 2011-05-17 136 95 231
33 32.139 normaal 2010-09-23             12   7 2010-10-12 19 0 19
34 32.145 normaal 2010-11-09 23 1         4   7 2010-12-14 34 1 35
35 32.150 normaal 2010-05-18 175 65         12 21 7 2011-02-22 215 65 280
36 32.185 normaal 2011-06-21             7   7 2011-07-05 14 0 14
37 32.187 normaal 2010-07-01 82 70         14 35 0 2011-01-18 131 70 201
38 32.188 normaal 2010-12-16 76 19 11 11     7   21 2011-05-10 115 30 145
39 32.189 normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
40 32.190 normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
41 32.191 normaal 2010-06-29 84 17         4 35 0 2010-11-16 123 17 140
42 32.194 normaal 2010-04-20 161 170         5   7 2011-03-29 173 170 343
43 32.195 normaal 2010-09-28 63 113 27 10     11   7 2011-05-17 108 123 231
44 32.197 normaal 2011-04-07             12   21 2011-05-10 33 0 33
45 32.207 normaal 2010-05-18         56 55     22 2010-09-28 78 55 133
46 32.208 normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
47 32.209 normaal 2010-09-14 42 195     29 20   1 7 2011-07-05 79 215 294
48 32.217 normaal 2010-05-18         56 36     41 2010-09-28 97 36 133
49 32.225 normaal 2010-04-15             12   154 2010-09-28 166 0 166
50 32.251 normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming EK: vrl vslg EK: mva EK: ndr vrl vslg EK: ndre mva EK: vslg EK: nota nav vslg EK: eind-
vslg
EK: plenaire behan-
deling
EK: stem-
ming
EK: datum stemming in EK: EK aan zet in EK: in-
diener aan zet
in EK: totaal
51 32.253 normaal 2011-03-29 49 31         4 14 0 2011-07-05 67 31 98
52 32.256 normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
53 32.259 normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
54 32.263 normaal 2010-09-14 50 9         4   14 2010-11-30 68 9 77
55 32.269 normaal 2010-09-28             22   6 2010-10-26 28 0 28
56 32.276 normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
57 32.282 normaal 2010-06-24         82 9   5 0 2010-09-28 87 9 96
58 32.287 normaal 2010-10-07             33   7 2010-11-16 40 0 40
59 32.289 normaal 2010-11-09             28   7 2010-12-14 35 0 35
60 32.292 normaal 2011-03-22         23 1     4 2011-04-19 27 1 28
61 32.297 normaal 2010-11-11             12   7 2010-11-30 19 0 19
62 32.302 normaal 2011-03-08             21   7 2011-04-05 28 0 28
63 32.305 normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
64 32.309 normaal 2010-06-29             105   14 2010-10-26 119 0 119
65 32.311 normaal 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
66 32.315 normaal 2011-03-29             21   21 2011-05-10 42 0 42
67 32.339 normaal 2010-11-23 70 23 61 3     11   7 2011-05-17 149 26 175
68 32.343 normaal 2011-01-25 56 45         18   7 2011-05-31 81 45 126
69 32.356 normaal 2011-02-17 41 93         4   0 2011-07-05 45 93 138
70 32.357 normaal 2011-02-15             28   7 2011-03-22 35 0 35
71 32.363 normaal 2011-03-29             56   7 2011-05-31 63 0 63
72 32.365 normaal 2011-04-14             26   7 2011-05-17 33 0 33
73 32.367 normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
74 32.368 normaal 2010-11-23             7   14 2010-12-14 21 0 21
75 32.372 normaal 2011-02-17             26   7 2011-03-22 33 0 33
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming EK: vrl vslg EK: mva EK: ndr vrl vslg EK: ndre mva EK: vslg EK: nota nav vslg EK: eind-
vslg
EK: plenaire behan-
deling
EK: stem-
ming
EK: datum stemming in EK: EK aan zet in EK: in-
diener aan zet
in EK: totaal
76 32.373 normaal 2010-11-09 28 10 42 13     5   7 2011-02-22 82 23 105
77 32.374 normaal 2010-11-09 28 10 42 13     5   7 2011-02-22 82 23 105
78 32.375 normaal 2011-06-14             14   7 2011-07-05 21 0 21
79 32.383 normaal 2010-12-09             11   1 2010-12-21 12 0 12
80 32.392 normaal 2010-11-30             56   7 2011-02-01 63 0 63
81 32.397 normaal 2010-12-09             11   1 2010-12-21 12 0 12
82 32.400 normaal 2010-11-18             19   7 2010-12-14 26 0 26
83 32.401 normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
84 32.413 normaal 2010-11-11             12   7 2010-11-30 19 0 19
85 32.416 normaal 2011-05-19             5   7 2011-05-31 12 0 12
86 32.419 normaal 2010-11-23 56 7         0 7 0 2011-02-01 63 7 70
87 32.421 normaal 2010-11-18 20 2     5 2     4 2010-12-21 29 4 33
88 32.422 normaal 2010-12-02             47   7 2011-01-25 54 0 54
89 32.424 normaal 2011-04-26             21   7 2011-05-24 28 0 28
90 32.427 normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
91 32.428 normaal 2010-11-23             7   14 2010-12-14 21 0 21
92 32.430 normaal 2010-11-23 15 2     5 2   193 0 2011-06-28 213 4 217
93 32.433 normaal 2011-02-01 56 20         22 14 7 2011-05-31 99 20 119
94 32.434 normaal 2010-12-09             5   7 2010-12-21 12 0 12
95 32.435 normaal 2010-11-11             19   7 2010-12-07 26 0 26
96 32.438 normaal 2011-02-17             33   7 2011-03-29 40 0 40
97 32.441 normaal 2010-12-09             5   7 2010-12-21 12 0 12
98 32.446 normaal 2011-05-31             28   7 2011-07-05 35 0 35
99 32.451 normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
100 32.453 normaal 2011-06-09             19   7 2011-07-05 26 0 26
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming EK: vrl vslg EK: mva EK: ndr vrl vslg EK: ndre mva EK: vslg EK: nota nav vslg EK: eind-
vslg
EK: plenaire behan-
deling
EK: stem-
ming
EK: datum stemming in EK: EK aan zet in EK: in-
diener aan zet
in EK: totaal
101 32.456 normaal 2010-11-18             12   7 2010-12-07 19 0 19
102 32.457 normaal 2011-03-03             40   7 2011-04-19 47 0 47
103 32.458 normaal 2011-03-15             35   21 2011-05-10 56 0 56
104 32.460 normaal 2011-03-17             12   7 2011-04-05 19 0 19
105 32.464 normaal 2011-03-22 35 16         12   7 2011-05-31 54 16 70
106 32.465 normaal 2010-12-16 61 49         7 35 7 2011-05-24 110 49 159
107 32.469 normaal 2011-06-14             14   7 2011-07-05 21 0 21
108 32.470 normaal 2010-10-13             13   7 2010-11-02 20 0 20
109 32.474 normaal 2010-11-23 70 23         19 63 7 2011-05-24 159 23 182
110 32.479 normaal 2011-02-10             12   21 2011-03-15 33 0 33
111 32.480 normaal 2011-01-20             12   7 2011-02-08 19 0 19
112 32.481 normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
113 32.486 normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
114 32.488 normaal 2010-12-16             1   4 2010-12-21 5 0 5
115 32.504 normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
116 32.505 normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
117 32.519 normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
118 32.520 normaal 2010-11-23             14   7 2010-12-14 21 0 21
119 32.521 normaal 2010-12-16 47 42         7 28 0 2011-04-19 82 42 124
120 32.531 normaal 2011-04-26 35 27     3 1     4 2011-07-05 42 28 70
121 32.532 normaal 2010-11-18             12   7 2010-12-07 19 0 19
122 32.533 normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
123 32.534 normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
124 32.535 normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
125 32.536 normaal 2011-06-01             20   7 2011-06-28 27 0 27
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming EK: vrl vslg EK: mva EK: ndr vrl vslg EK: ndre mva EK: vslg EK: nota nav vslg EK: eind-
vslg
EK: plenaire behan-
deling
EK: stem-
ming
EK: datum stemming in EK: EK aan zet in EK: in-
diener aan zet
in EK: totaal
126 32.539 normaal 2011-06-09             19   7 2011-07-05 26 0 26
127 32.540 normaal 2011-04-05             14   21 2011-05-10 35 0 35
128 32.556 normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
129 32.562 normaal 2011-03-24             5 42 7 2011-05-17 54 0 54
130 32.613 normaal 2011-04-28             12   7 2011-05-17 19 0 19
131 32.614 normaal 2011-03-17             12   7 2011-04-05 19 0 19
132 32.616 normaal 2011-03-10 42 56         5   7 2011-06-28 54 56 110
133 32.618 normaal 2011-04-26 35 17 14 0     4 0 0 2011-07-05 53 17 70
134 32.622 normaal 2011-06-23             7   5 2011-07-05 12 0 12
135 32.626 normaal 2011-06-16             12   7 2011-07-05 19 0 19
136 32.658 normaal 2011-03-17             5   7 2011-03-29 12 0 12
137 32.664 initiatief 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
138 32.677 normaal 2011-05-31         42 35     28 2011-09-13 70 35 105
139 32.697 normaal 2011-06-14         10 4   0 0 2011-06-28 10 4 14
140 32.723 normaal 2011-04-28             12   7 2011-05-17 19 0 19
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming EK: vrl vslg EK: mva EK: ndr vrl vslg EK: ndre mva EK: vslg EK: nota nav vslg EK: eind-
vslg
EK: plenaire behan-
deling
EK: stem-
ming
EK: datum stemming in EK: EK aan zet in EK: in-
diener aan zet
in EK: totaal
141 Aantal wets­voor­stellen     55 55 20 20 17 17 123 39 140   140 140 140
142                                
143 Gemid­delde     69 61 51 55 24 15 23 52 19   91 34 125
144 50 %-grens     56 35 35 13 10 2 12 28 7   40 0 40
145 90 %-grens     94 113 63 108 56 36 56 98 21   173 101 306
146 Maxi­mum     355 417 225 268 82 56 235 497 686   901 417 964
147 Mini­mum     15 1 11 0 3 1 0 0 0   5 0 5

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 140 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 125 dagen; daarvan kwamen 91 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 34 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.