Doorlooptijden wetsvoorstellen 2014/2015: stappen in de Eerste Kamer

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2014/2015 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 30.519 i initiatief 2012-07-03 91 245         14 98 602 2015-05-19 805 245 1.050
2 32.382 i normaal 2014-04-08 56 45         53   21 2014-09-30 130 45 175
3 32.444 i normaal 2011-06-21 112 360 39 496     1 189 7 2014-10-07 348 856 1.204
4 32.476 i initiatief 2014-05-27 112 37         12 119 7 2015-03-10 250 37 287
5 32.769 i normaal 2012-07-05 89 701         174 14 7 2015-03-17 284 701 985
6 32.834 i normaal 2015-01-27             14   14 2015-02-24 28 0 28
7 32.842 i normaal 2013-04-02 63 36 97 43     62 280 7 2014-11-11 509 79 588
8 32.855 i normaal 2014-10-14 36 2         18   7 2014-12-16 61 2 63
9 32.859 i normaal 2014-07-01             70   14 2014-09-23 84 0 84
10 32.889 i initiatief 2014-10-16 33 115         11 14 7 2015-04-14 65 115 180
11 33.239 i initiatief 2013-09-19 54 86 96 133     35 175 7 2015-04-28 367 219 586
12 33.308 i normaal 2015-02-12 54 66     12 2   4 0 2015-06-30 70 68 138
13 33.362 i normaal 2014-06-24 133 6 15 3     5 6 7 2014-12-16 166 9 175
14 33.484 i normaal 2014-04-15 42 112         7   7 2014-09-30 56 112 168
15 33.615 i normaal 2014-10-16 34 21 41 20 36 38     25 2015-05-19 136 79 215
16 33.646 i normaal 2015-04-28             21   7 2015-05-26 28 0 28
17 33.659 i normaal 2014-07-03 96 45         4 21 1 2014-12-17 122 45 167
18 33.662 i normaal 2015-02-10 35 63         0 7 0 2015-05-26 42 63 105
19 33.669 i normaal 2014-04-24 40 17     25 23   33 28 2014-10-07 126 40 166
20 33.673 i normaal 2014-10-14 35 104         15 28 49 2015-06-02 127 104 231
21 33.685 i normaal 2014-07-01 98 35         0   7 2014-11-18 105 35 140
22 33.692 i normaal 2013-12-10 49 23 26 59 18 122     53 2014-11-25 146 204 350
23 33.713 i normaal 2014-10-16 40 24 46 30 19 10     11 2015-04-14 116 64 180
24 33.738 i normaal 2015-01-27             7   7 2015-02-10 14 0 14
25 33.745 i normaal 2014-04-24 47 15         6 84 7 2014-09-30 144 15 159
26 33.771 i normaal 2014-04-24 33 30         12   140 2014-11-25 185 30 215
27 33.775 i normaal 2015-04-21             7   21 2015-05-19 28 0 28
28 33.781 i normaal 2014-04-15 42 17 109 31     18 14 0 2014-12-02 183 48 231
29 33.782 i normaal 2014-09-04 33 43         6   7 2014-12-02 46 43 89
30 33.791 i normaal 2014-07-01 91 23         5   7 2014-11-04 103 23 126
31 33.796 i normaal 2014-12-18             26   7 2015-01-20 33 0 33
32 33.800 i normaal 2014-10-02             12   14 2014-10-28 26 0 26
33 33.809 i normaal 2015-06-11             12   7 2015-06-30 19 0 19
34 33.834 i normaal 2014-06-03 35 44         19   14 2014-09-23 68 44 112
35 33.838 i normaal 2014-06-17 93 35         12   7 2014-11-11 112 35 147
36 33.846 i normaal 2014-06-10 98 24         4 35 0 2014-11-18 137 24 161
37 33.851 i normaal 2014-10-02             12   14 2014-10-28 26 0 26
38 33.854 i normaal 2014-10-30             12   7 2014-11-18 19 0 19
39 33.863 i normaal 2014-07-03 99 10 21 7     1 14 7 2014-12-09 142 17 159
40 33.867 i normaal 2014-10-02             12   14 2014-10-28 26 0 26
41 33.871 i normaal 2014-06-10 98 20         8   14 2014-10-28 120 20 140
42 33.873 i normaal 2015-03-17             28 35 0 2015-05-19 63 0 63
43 33.882 i normaal 2015-02-03 63 42         7 28 7 2015-06-30 105 42 147
44 33.891 i normaal 2014-09-25 26 3 18 6     1 7 7 2014-12-02 59 9 68
45 33.892 i normaal 2014-09-11             19   7 2014-10-07 26 0 26
46 33.902 i normaal 2014-10-07 28 31 14 28     11   7 2015-02-03 60 59 119
47 33.904 i normaal 2014-10-30             12   7 2014-11-18 19 0 19
48 33.910 i normaal 2014-09-09 38 7 31 4 5 1   5 7 2014-12-16 86 12 98
49 33.912 i normaal 2014-11-06             12   7 2014-11-25 19 0 19
50 33.913 i normaal 2014-06-10 28 55 29 31     4 98 14 2015-02-24 173 86 259
51 33.917 i normaal 2014-07-03 89 38         4   7 2014-11-18 100 38 138
52 33.918 i normaal 2014-09-18 26 24         4   7 2014-11-18 37 24 61
53 33.928 i normaal 2014-09-30 38 10         1   7 2014-11-25 46 10 56
54 33.934 i initiatief 2014-11-04 28 16         26   7 2015-01-20 61 16 77
55 33.937 i normaal 2014-10-02             5   7 2014-10-14 12 0 12
56 33.944 i normaal 2014-09-04             19   7 2014-09-30 26 0 26
57 33.946 i normaal 2014-10-16 26 3         4   7 2014-11-25 37 3 40
58 33.947 i normaal 2014-10-09 33 10 14 6     5   1 2014-12-17 53 16 69
59 33.948 i normaal 2014-12-18             26   7 2015-01-20 33 0 33
60 33.949 i initiatief 2015-03-24             14 21 0 2015-04-28 35 0 35
61 33.950 i normaal 2014-10-02 33 17         4   7 2014-12-02 44 17 61
62 33.951 i normaal 2014-10-30             12   7 2014-11-18 19 0 19
63 33.954 i normaal 2014-11-18             63   7 2015-01-27 70 0 70
64 33.956 i normaal 2015-01-22             12   7 2015-02-10 19 0 19
65 33.957 i normaal 2014-10-07 42 6         8   7 2014-12-09 57 6 63
66 33.960 i normaal 2014-10-02 39 79         6   7 2015-02-10 52 79 131
67 33.961 i normaal 2015-03-10 34 18         18   7 2015-05-26 59 18 77
68 33.964 i normaal 2014-10-16 33 10 24 21     8   7 2015-01-27 72 31 103
69 33.966 i normaal 2014-12-11             75 14 7 2015-03-17 96 0 96
70 33.968 i normaal 2014-10-02 40 13         8   7 2014-12-09 55 13 68
71 33.969 i normaal 2014-10-02             33   35 2014-12-09 68 0 68
72 33.970 i normaal 2015-03-03             21   7 2015-03-31 28 0 28
73 33.971 i normaal 2015-01-20             7   7 2015-02-03 14 0 14
74 33.972 i normaal 2014-10-16         43 6   12 1 2014-12-17 56 6 62
75 33.975 i normaal 2014-11-18 28 52         4 28 7 2015-03-17 67 52 119
76 33.976 i normaal 2014-11-20             12   7 2014-12-09 19 0 19
77 33.978 i normaal 2014-10-16 43 0 17 0     1 6 0 2014-12-22 67 0 67
78 33.979 i normaal 2014-11-25         10 3   8 1 2014-12-17 19 3 22
79 33.981 i normaal 2014-12-16 69 1         7 21 7 2015-03-31 104 1 105
80 33.982 i normaal 2015-01-27 49 15         6   7 2015-04-14 62 15 77
81 33.983 i normaal 2014-10-15             13   7 2014-11-04 20 0 20
82 33.985 i normaal 2014-12-18 54 22         6   7 2015-03-17 67 22 89
83 33.988 i normaal 2014-11-13             5   7 2014-11-25 12 0 12
84 33.991 i normaal 2014-11-06             12   7 2014-11-25 19 0 19
85 33.993 i normaal 2015-03-10             14   7 2015-03-31 21 0 21
86 33.995 i normaal 2015-02-05             19   7 2015-03-03 26 0 26
87 34.002 i normaal 2014-11-13 21 1     6 1   4 1 2014-12-17 32 2 34
88 34.003 i normaal 2014-12-18 68 28 35 17     4   7 2015-05-26 114 45 159
89 34.008 i normaal 2015-03-05 29 18         7   21 2015-05-19 57 18 75
90 34.010 i normaal 2014-12-16 55 18         4   7 2015-03-10 66 18 84
91 34.012 i normaal 2015-01-22             12   7 2015-02-10 19 0 19
92 34.013 i normaal 2015-03-26             5   7 2015-04-07 12 0 12
93 34.015 i normaal 2014-12-09 42 0     2 1     4 2015-01-27 48 1 49
94 34.017 i normaal 2014-10-16             19   7 2014-11-11 26 0 26
95 34.018 i normaal 2015-02-12             12   7 2015-03-03 19 0 19
96 34.021 i normaal 2015-01-20 17 11         7   7 2015-03-03 31 11 42
97 34.022 i normaal 2015-03-12             12   7 2015-03-31 19 0 19
98 34.023 i normaal 2015-03-24             14   7 2015-04-14 21 0 21
99 34.024 i normaal 2015-01-29 33 35         7 35 7 2015-05-26 82 35 117
100 34.026 i normaal 2014-12-09 41 24 36 7     11   7 2015-04-14 95 31 126
101 34.034 i normaal 2015-03-26             19   7 2015-04-21 26 0 26
102 34.035 i normaal 2014-11-11 31 0 17 9     6 7 0 2015-01-20 61 9 70
103 34.038 i normaal 2015-06-09             7   7 2015-06-23 14 0 14
104 34.040 i normaal 2014-11-06             12   7 2014-11-25 19 0 19
105 34.045 i normaal 2015-02-03 28 36         6 14 0 2015-04-28 48 36 84
106 34.049 i normaal 2015-02-12 40 23         5   7 2015-04-28 52 23 75
107 34.057 i normaal 2014-11-06             12   7 2014-11-25 19 0 19
108 34.058 i normaal 2015-03-26 41 7     19 10   5 7 2015-06-23 72 17 89
109 34.060 i normaal 2014-12-04             11   2 2014-12-17 13 0 13
110 34.061 i normaal 2014-12-04             11   2 2014-12-17 13 0 13
111 34.062 i normaal 2014-11-06             12   7 2014-11-25 19 0 19
112 34.071 i normaal 2015-04-23             33   7 2015-06-02 40 0 40
113 34.074 i normaal 2015-03-26             5   7 2015-04-07 12 0 12
114 34.075 i normaal 2015-04-07 13 4     7 21     4 2015-05-26 24 25 49
115 34.081 i normaal 2015-05-28             26   7 2015-06-30 33 0 33
116 34.083 i normaal 2015-03-26 28 5     8     13 14 2015-06-02 63 5 68
117 34.088 i normaal 2015-04-21 62 0     8 3   4 0 2015-07-07 74 3 77
118 34.096 i normaal 2015-06-02             14   7 2015-06-23 21 0 21
119 34.097 i normaal 2015-05-21             5   7 2015-06-02 12 0 12
120 34.100 i normaal 2015-03-10 57 27         14   7 2015-06-23 78 27 105
121 34.108 i normaal 2015-03-03 35 17         25 7 7 2015-06-02 74 17 91
122 34.112 i normaal 2015-06-23             7   7 2015-07-07 14 0 14
123 34.114 i normaal 2015-04-07 24 11         7 42 7 2015-07-07 80 11 91
124 34.115 i normaal 2015-04-07 24 11         7 42 7 2015-07-07 80 11 91
125 34.116 i normaal 2015-04-07 24 11         7 42 7 2015-07-07 80 11 91
126 34.123 i normaal 2015-06-09             7   7 2015-06-23 14 0 14
127 34.130 i normaal 2015-03-26 26 3 7 0     18   7 2015-05-26 58 3 61
128 34.143 i normaal 2015-06-25             11   1 2015-07-07 12 0 12
129 34.144 i normaal 2015-04-23             26   7 2015-05-26 33 0 33
130 34.146 i normaal 2015-05-28             19   7 2015-06-23 26 0 26
131 34.147 i normaal 2015-05-28             19   7 2015-06-23 26 0 26
132 34.155 i normaal 2015-06-11 22 3         4 60 0 2015-09-08 86 3 89
133 34.178 i normaal 2015-06-09 15 1         5 0 0 2015-06-30 20 1 21
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
134 Aantal wets­voor­stellen i     75 75 20 20 14 13 119 42 133   133 133 133
135                                
136 Gemid­delde i     48 42 37 48 16 19 15 40 13   74 33 107
137 50 %-grens i     39 18 24 9 8 3 11 14 7   52 3 63
138 90 %-grens i     93 66 46 43 25 23 26 98 14   136 63 175
139 Maxi­mum i     133 701 109 496 43 122 174 280 602   805 856 1.204
140 Mini­mum i     13 0 7 0 2 1 0 0 0   12 0 12

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 133 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 107 dagen; daarvan kwamen 74 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 33 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.