Doorlooptijden wetsvoorstellen 2016/2017: stappen in de Eerste Kamer

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2016/2017 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 32.550 i initiatief 2014-02-04 50 167 63 191     40 483 14 2016-11-08 650 358 1.008
2 33.131 i normaal 2012-10-23 91 28         1.225 105 14 2016-10-25 1.435 28 1.463
3 33.508 i normaal 2015-09-29 35 147 36 50     12 98 14 2016-10-25 195 197 392
4 33.509 i normaal 2014-07-01 245 23 41 230 154 28   105 0 2016-10-04 545 281 826
5 33.603 i normaal 2017-06-08             12   7 2017-06-27 19 0 19
6 33.623 i normaal 2013-10-10 33 17         4 1.204 7 2017-03-28 1.248 17 1.265
7 33.799 i normaal 2016-01-19 55 49 36 13 22 35     42 2016-09-27 155 97 252
8 33.987 i initiatief 2016-04-19 84 97     123 7   32 0 2017-03-28 239 104 343
9 33.989 i normaal 2017-04-18             28 49 7 2017-07-11 84 0 84
10 34.007 i initiatief 2016-12-22             26   7 2017-01-24 33 0 33
11 34.041 i normaal 2015-04-28 511 17 38 3     5 28 0 2016-12-20 582 20 602
12 34.086 i normaal 2016-10-04 42 38         46   14 2017-02-21 102 38 140
13 34.111 i normaal 2016-10-11             14   7 2016-11-01 21 0 21
14 34.128 i normaal 2016-09-27             14   14 2016-10-25 28 0 28
15 34.145 i normaal 2016-01-26 55 85 91 42 7 13   15 7 2016-12-06 175 140 315
16 34.157 i normaal 2016-05-31 105 27 24 4     2 6 0 2016-11-15 137 31 168
17 34.158 i initiatief 2016-07-07 106 27         5 84 0 2017-02-14 195 27 222
18 34.159 i normaal 2016-05-31 105 27 24 4     2 6 0 2016-11-15 137 31 168
19 34.236 i normaal 2016-04-12 49 42 84 115     11 14 14 2017-03-07 172 157 329
20 34.243 i normaal 2016-06-21 105 21         7   7 2016-11-08 119 21 140
21 34.246 i initiatief 2016-12-20             28 28 0 2017-02-14 56 0 56
22 34.253 i normaal 2016-12-20 63 14         0   14 2017-03-21 77 14 91
23 34.268 i normaal 2017-01-24             28   14 2017-03-07 42 0 42
24 34.287 i normaal 2016-05-31 28 70 35 24     4 70 7 2017-01-24 144 94 238
25 34.295 i normaal 2016-12-06 98 17     21 13   12 7 2017-05-23 138 30 168
26 34.323 i normaal 2016-09-27 49 2         5   7 2016-11-29 61 2 63
27 34.330 i normaal 2017-04-18             21   7 2017-05-16 28 0 28
28 34.333 i normaal 2016-12-06 56 14         7   14 2017-03-07 77 14 91
29 34.341 i normaal 2016-02-11             138 105 14 2016-10-25 257 0 257
30 34.342 i normaal 2016-09-08             19   7 2016-10-04 26 0 26
31 34.347 i normaal 2016-10-04             7   14 2016-10-25 21 0 21
32 34.348 i normaal 2016-07-07 75 17 38 3     5 28 0 2016-12-20 146 20 166
33 34.355 i normaal 2017-02-23 40 22         13 28 0 2017-06-06 81 22 103
34 34.356 i normaal 2016-05-24 35 59 52 38     12 56 7 2017-02-07 162 97 259
35 34.358 i normaal 2016-06-07 35 55         8 140 7 2017-02-07 190 55 245
36 34.359 i normaal 2016-05-17 42 59 52 38     12 56 7 2017-02-07 169 97 266
37 34.365 i normaal 2016-09-29             12   14 2016-10-25 26 0 26
38 34.375 i normaal 2016-09-13 35 35 21 7     28   7 2017-01-24 91 42 133
39 34.377 i normaal 2017-02-07 48 24     25 11   25 7 2017-06-27 105 35 140
40 34.379 i normaal 2016-05-17 35 10 18 38     18 21 7 2016-10-11 99 48 147
41 34.383 i normaal 2016-07-05             73   11 2016-09-27 84 0 84
42 34.384 i normaal 2016-06-28 21 48         8   14 2016-09-27 43 48 91
43 34.388 i normaal 2016-10-27 82 98 21 51     5   0 2017-07-11 108 149 257
44 34.390 i normaal 2016-07-07 75 17 38 3     5 28 0 2016-12-20 146 20 166
45 34.402 i normaal 2016-12-20             28   7 2017-01-24 35 0 35
46 34.404 i normaal 2016-09-08             19   7 2016-10-04 26 0 26
47 34.412 i normaal 2016-10-04 35 17 27 29 14 7   11 14 2017-03-07 101 53 154
48 34.413 i normaal 2016-12-06             7   7 2016-12-20 14 0 14
49 34.417 i normaal 2016-11-17             12   7 2016-12-06 19 0 19
50 34.426 i normaal 2016-10-11 56 17 46 15     13   14 2017-03-21 129 32 161
51 34.429 i normaal 2017-02-23             12   14 2017-03-21 26 0 26
52 34.432 i normaal 2017-04-18             28   7 2017-05-23 35 0 35
53 34.434 i normaal 2016-12-20             28   7 2017-01-24 35 0 35
54 34.435 i normaal 2017-01-19             12   7 2017-02-07 19 0 19
55 34.436 i normaal 2016-07-07 89 8         13   7 2016-11-01 109 8 117
56 34.442 i normaal 2016-09-08             19   7 2016-10-04 26 0 26
57 34.443 i normaal 2016-11-08             7   7 2016-11-22 14 0 14
58 34.446 i normaal 2016-10-25 28 63         7   7 2017-02-07 42 63 105
59 34.448 i normaal 2016-09-15             12   7 2016-10-04 19 0 19
60 34.454 i normaal 2016-09-27 27 16     19 4   4 7 2016-12-13 57 20 77
61 34.457 i normaal 2016-09-13             14   7 2016-10-04 21 0 21
62 34.458 i normaal 2016-10-11 42 3 27 22     4 28 7 2017-02-21 108 25 133
63 34.459 i normaal 2016-06-21 21 55         8 28 14 2016-10-25 71 55 126
64 34.460 i normaal 2016-09-15             12   7 2016-10-04 19 0 19
65 34.461 i normaal 2016-10-06             5   14 2016-10-25 19 0 19
66 34.462 i normaal 2016-10-06             19   7 2016-11-01 26 0 26
67 34.468 i normaal 2016-12-20             28   7 2017-01-24 35 0 35
68 34.469 i normaal 2016-06-28 77 14         7   7 2016-10-11 91 14 105
69 34.470 i normaal 2017-01-24             7   7 2017-02-07 14 0 14
70 34.472 i normaal 2017-05-09             7   7 2017-05-23 14 0 14
71 34.474 i normaal 2016-09-29             5   7 2016-10-11 12 0 12
72 34.479 i normaal 2017-02-21 41 37         6   7 2017-05-23 54 37 91
73 34.480 i normaal 2016-09-22             5   7 2016-10-04 12 0 12
74 34.489 i normaal 2017-01-24 28 30         5   7 2017-04-04 40 30 70
75 34.490 i normaal 2016-11-24 26 2         26   7 2017-01-24 59 2 61
76 34.493 i normaal 2017-05-18             12   7 2017-06-06 19 0 19
77 34.496 i normaal 2017-02-02             12   7 2017-02-21 19 0 19
78 34.497 i normaal 2016-11-22 15 2         4 6 1 2016-12-20 26 2 28
79 34.498 i normaal 2016-09-22             12   7 2016-10-11 19 0 19
80 34.499 i normaal 2016-09-22             12   7 2016-10-11 19 0 19
81 34.507 i normaal 2017-01-19             12   7 2017-02-07 19 0 19
82 34.508 i normaal 2017-02-21             14   14 2017-03-21 28 0 28
83 34.512 i normaal 2016-12-22 102 51 33 0     8 7 0 2017-07-11 150 51 201
84 34.514 i normaal 2016-11-03             5   7 2016-11-15 12 0 12
85 34.515 i normaal 2016-11-24             12   7 2016-12-13 19 0 19
86 34.518 i normaal 2017-05-16             14   7 2017-06-06 21 0 21
87 34.519 i normaal 2017-04-20             19   7 2017-05-16 26 0 26
88 34.523 i normaal 2017-03-30             12   7 2017-04-18 19 0 19
89 34.524 i normaal 2016-12-22 43 7         4 35 0 2017-03-21 82 7 89
90 34.525 i normaal 2017-01-19             12   7 2017-02-07 19 0 19
91 34.527 i normaal 2016-11-17 13 1         4 7 7 2016-12-20 31 1 32
92 34.528 i normaal 2016-10-27             5   7 2016-11-08 12 0 12
93 34.531 i normaal 2016-10-13             12   7 2016-11-01 19 0 19
94 34.532 i normaal 2016-12-06 98 17     21 13   12 7 2017-05-23 138 30 168
95 34.545 i normaal 2016-11-17 13 1     6 1   4 7 2016-12-20 30 2 32
96 34.548 i normaal 2016-12-22             33   7 2017-01-31 40 0 40
97 34.552 i normaal 2016-11-17 13 1     6 1   4 7 2016-12-20 30 2 32
98 34.553 i normaal 2016-11-17 13 1     6 1   4 7 2016-12-20 30 2 32
99 34.554 i normaal 2016-11-17 13 1     6 1   4 7 2016-12-20 30 2 32
100 34.555 i normaal 2016-11-17 13 1     6 1   4 84 2017-03-07 107 2 109
101 34.559 i initiatief 2017-02-14             7   14 2017-03-07 21 0 21
102 34.568 i normaal 2017-01-31 20 43         14 35 0 2017-05-23 69 43 112
103 34.570 i normaal 2017-06-20             7   7 2017-07-04 14 0 14
104 34.571 i normaal 2017-04-18             21   7 2017-05-16 28 0 28
105 34.573 i normaal 2016-12-20             28   7 2017-01-24 35 0 35
106 34.574 i normaal 2017-04-11             7   21 2017-05-09 28 0 28
107 34.575 i normaal 2017-02-23             12   14 2017-03-21 26 0 26
108 34.577 i normaal 2016-12-15             5   0 2016-12-20 5 0 5
109 34.578 i normaal 2016-11-29             7   7 2016-12-13 14 0 14
110 34.584 i normaal 2017-02-23 54 20         8 28 7 2017-06-20 97 20 117
111 34.588 i normaal 2017-02-14 55 23 34 3     4 28 0 2017-07-11 121 26 147
112 34.589 i normaal 2017-01-31 28 28 35 28     7 21 7 2017-07-04 98 56 154
113 34.590 i normaal 2017-05-09             21   7 2017-06-06 28 0 28
114 34.591 i normaal 2017-04-20             19   7 2017-05-16 26 0 26
115 34.592 i normaal 2017-02-14             7   14 2017-03-07 21 0 21
116 34.593 i normaal 2017-02-14             7   14 2017-03-07 21 0 21
117 34.594 i normaal 2017-02-14             7   14 2017-03-07 21 0 21
118 34.595 i normaal 2017-02-14             7   14 2017-03-07 21 0 21
119 34.596 i normaal 2017-02-21 77 3         11   7 2017-05-30 95 3 98
120 34.597 i normaal 2017-02-21 77 3         11   7 2017-05-30 95 3 98
121 34.607 i normaal 2017-02-09             5   7 2017-02-21 12 0 12
122 34.609 i normaal 2017-02-16             19   14 2017-03-21 33 0 33
123 34.611 i normaal 2017-05-11             12   7 2017-05-30 19 0 19
124 34.614 i normaal 2016-12-15             5   0 2016-12-20 5 0 5
125 34.621 i normaal 2017-02-16             19   14 2017-03-21 33 0 33
126 34.622 i normaal 2017-02-16             19   14 2017-03-21 33 0 33
127 34.626 i normaal 2017-02-14             7   14 2017-03-07 21 0 21
128 34.628 i normaal 2017-02-16             5   14 2017-03-07 19 0 19
129 34.633 i normaal 2017-03-30             12   7 2017-04-18 19 0 19
130 34.634 i normaal 2017-04-13             40   7 2017-05-30 47 0 47
131 34.635 i normaal 2017-03-30             12   7 2017-04-18 19 0 19
132 34.639 i normaal 2017-05-24             6   7 2017-06-06 13 0 13
133 34.640 i normaal 2017-04-06             5   7 2017-04-18 12 0 12
134 34.651 i normaal 2017-04-18 23 1         4   7 2017-05-23 34 1 35
135 34.654 i normaal 2017-02-16             19   14 2017-03-21 33 0 33
136 34.656 i normaal 2017-05-16             14   7 2017-06-06 21 0 21
137 34.662 i normaal 2017-02-09         14 6     6 2017-03-07 20 6 26
138 34.664 i normaal 2017-04-20             33   7 2017-05-30 40 0 40
139 34.669 i normaal 2017-02-23 36 7 24 3     5 14 7 2017-05-30 86 10 96
140 34.679 i normaal 2017-06-15             12   7 2017-07-04 19 0 19
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
141 Aantal wets­voor­stellen i     60 60 24 24 15 15 125 44 140   140 140 140
142                                
143 Gemid­delde i     61 31 39 40 30 9 24 71 9   88 21 109
144 50 %-grens i     42 17 35 15 14 6 12 28 7   33 0 33
145 90 %-grens i     98 59 52 51 25 13 28 105 14   150 53 238
146 Maxi­mum i     511 167 91 230 154 35 1.225 1.204 84   1.435 358 1.463
147 Mini­mum i     13 1 18 0 6 1 0 4 0   5 0 5

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 140 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 109 dagen; daarvan kwamen 88 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 21 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.