Doorlooptijden wetsvoorstellen 2021/2022: stappen in de Eerste Kamer

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2021/2022 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 33.134 i normaal 2022-05-19             12   7 2022-06-07 19 0 19
2 33.328 i initiatief 2016-04-19 1.820 24 32 3 18 77   14 7 2021-10-05 1.891 104 1.995
3 34.605 i initiatief 2020-11-24 126 248         4 98 7 2022-03-22 235 248 483
4 34.836 i normaal 2022-05-19             12   7 2022-06-07 19 0 19
5 35.049 i initiatief 2020-02-18 238 45 53 13     50 392 35 2022-05-24 768 58 826
6 35.112 i initiatief 2021-01-26 77 24 32 3 18 77   14 7 2021-10-05 148 104 252
7 35.145 i initiatief 2021-06-22 34 73     12 16   5 7 2021-11-16 58 89 147
8 35.154 i normaal 2020-02-18 55 25 39 94 627 6   28 1 2022-07-12 750 125 875
9 35.155 i normaal 2020-02-18 55 29         749 41 1 2022-07-12 846 29 875
10 35.216 i normaal 2021-06-22 125 52         33 49 7 2022-03-15 214 52 266
11 35.355 i normaal 2020-12-17 152 120         13 35 7 2021-11-09 207 120 327
12 35.400 i normaal 2021-09-14             14   7 2021-10-05 21 0 21
13 35.401 i normaal 2021-07-06 84 34 36 44 26 2   4 1 2022-02-22 151 80 231
14 35.408 i normaal 2022-03-10             12   7 2022-03-29 19 0 19
15 35.439 i normaal 2020-11-10 115 109         7   91 2021-09-28 213 109 322
16 35.455 i normaal 2021-10-12 42 59 40 23     4 56 7 2022-05-31 149 82 231
17 35.489 i normaal 2022-03-22 31 27         19   7 2022-06-14 57 27 84
18 35.504 i normaal 2021-07-06 91 42         7   7 2021-11-30 105 42 147
19 35.513 i normaal 2021-06-01 28 83 29 37     12   7 2021-12-14 76 120 196
20 35.514 i normaal 2022-04-21             26   7 2022-05-24 33 0 33
21 35.530 i normaal 2021-06-08 35 51 41 19     8   7 2021-11-16 91 70 161
22 35.547 i normaal 2021-12-16             5   0 2021-12-21 5 0 5
23 35.562 i normaal 2021-09-16             19   7 2021-10-12 26 0 26
24 35.564 i normaal 2021-06-01 43 77         13   21 2021-11-02 77 77 154
25 35.587 i normaal 2022-01-27             12   7 2022-02-15 19 0 19
26 35.593 i normaal 2021-06-22 29 50 26 6 29 20     15 2021-12-14 99 76 175
27 35.606 i normaal 2021-06-29 106 13         7   7 2021-11-09 120 13 133
28 35.613 i normaal 2021-04-20 42 16 18 4     4 84 7 2021-10-12 155 20 175
29 35.614 i normaal 2022-01-27             12   7 2022-02-15 19 0 19
30 35.625 i normaal 2022-02-08             7   7 2022-02-22 14 0 14
31 35.628 i normaal 2021-02-11 34 22     18 30   111 14 2021-09-28 177 52 229
32 35.665 i normaal 2021-07-08 89 31         18   7 2021-11-30 114 31 145
33 35.667 i normaal 2021-06-08 20 4 19 51     4   14 2021-09-28 57 55 112
34 35.670 i normaal 2021-10-12 42 59 40 23     4 56 7 2022-05-31 149 82 231
35 35.671 i normaal 2021-09-14 37 33 21 3     32 14 7 2022-02-08 111 36 147
36 35.680 i normaal 2021-06-22 27 53         4   14 2021-09-28 45 53 98
37 35.692 i normaal 2021-12-09             12   0 2021-12-21 12 0 12
38 35.708 i normaal 2021-07-08 78 60         7   7 2021-12-07 92 60 152
39 35.720 i normaal 2021-07-01 90 9 38 4     4   7 2021-11-30 139 13 152
40 35.733 i normaal 2022-04-12             7   21 2022-05-10 28 0 28
41 35.734 i normaal 2022-02-01 28 21         7 14 7 2022-04-19 56 21 77
42 35.737 i initiatief 2022-02-10 33 23         5 63 7 2022-06-21 108 23 131
43 35.755 i normaal 2021-09-09             19   7 2021-10-05 26 0 26
44 35.759 i normaal 2022-04-19             21   7 2022-05-17 28 0 28
45 35.764 i normaal 2022-03-29 41 43         7   7 2022-07-05 55 43 98
46 35.769 i normaal 2022-03-15             7   7 2022-03-29 14 0 14
47 35.770 i normaal 2022-03-17             12   7 2022-04-05 19 0 19
48 35.771 i normaal 2022-05-31             14   7 2022-06-21 21 0 21
49 35.775 i normaal 2021-12-09             11   1 2021-12-21 12 0 12
50 35.779 i normaal 2021-09-30             26   7 2021-11-02 33 0 33
51 35.783 i normaal 2021-07-01         6 63     20 2021-09-28 26 63 89
52 35.784 i normaal 2022-04-05             14 70 7 2022-07-05 91 0 91
53 35.785 i normaal 2022-02-01 49 28         21 49 7 2022-07-05 126 28 154
54 35.786 i normaal 2022-04-05             7 77 7 2022-07-05 91 0 91
55 35.787 i normaal 2022-04-05             7 77 7 2022-07-05 91 0 91
56 35.789 i normaal 2022-04-05             7 77 7 2022-07-05 91 0 91
57 35.790 i normaal 2022-04-05             7 77 7 2022-07-05 91 0 91
58 35.791 i normaal 2021-09-23             12   7 2021-10-12 19 0 19
59 35.811 i normaal 2021-11-17             6   7 2021-11-30 13 0 13
60 35.814 i normaal 2021-12-14 42 51         5 63 7 2022-05-31 117 51 168
61 35.816 i normaal 2022-04-19             28   7 2022-05-24 35 0 35
62 35.818 i normaal 2021-09-09             19   7 2021-10-05 26 0 26
63 35.819 i normaal 2021-11-04             12   7 2021-11-23 19 0 19
64 35.828 i normaal 2021-09-23             12   7 2021-10-12 19 0 19
65 35.829 i normaal 2021-09-23             12   7 2021-10-12 19 0 19
66 35.831 i normaal 2021-09-16             19   7 2021-10-12 26 0 26
67 35.832 i normaal 2021-09-16             19   7 2021-10-12 26 0 26
68 35.858 i normaal 2021-09-23             12   7 2021-10-12 19 0 19
69 35.859 i normaal 2021-10-14             26   7 2021-11-16 33 0 33
70 35.865 i normaal 2021-10-28 40 10 39 9     5   7 2022-02-15 91 19 110
71 35.869 i normaal 2022-02-15 56 50         13   7 2022-06-21 76 50 126
72 35.872 i normaal 2022-04-12             7   21 2022-05-10 28 0 28
73 35.873 i normaal 2021-11-11 14 1         4 14 7 2021-12-21 39 1 40
74 35.880 i normaal 2022-04-19             21   7 2022-05-17 28 0 28
75 35.881 i normaal 2021-12-02             12   7 2021-12-21 19 0 19
76 35.886 i normaal 2021-11-25             12   7 2021-12-14 19 0 19
77 35.887 i normaal 2021-09-07             7   14 2021-09-28 21 0 21
78 35.889 i normaal 2021-11-25             12   7 2021-12-14 19 0 19
79 35.890 i normaal 2022-01-27             12   7 2022-02-15 19 0 19
80 35.891 i normaal 2021-11-25             12   7 2021-12-14 19 0 19
81 35.897 i normaal 2021-11-18 14 1         4   7 2021-12-14 25 1 26
82 35.898 i normaal 2021-10-28             12   7 2021-11-16 19 0 19
83 35.899 i normaal 2021-11-09         7 3   4 7 2021-11-30 18 3 21
84 35.900 i normaal 2022-03-29 41 22         7   7 2022-06-14 55 22 77
85 35.904 i normaal 2022-03-22 41 37         6   7 2022-06-21 54 37 91
86 35.905 i normaal 2021-09-14             0   14 2021-09-28 14 0 14
87 35.907 i normaal 2021-11-25             12   7 2021-12-14 19 0 19
88 35.908 i normaal 2021-11-25             12   7 2021-12-14 19 0 19
89 35.910 i normaal 2022-03-22 27 31 27 12     8   7 2022-07-12 69 43 112
90 35.917 i normaal 2021-12-14         49 8   13 0 2022-02-22 62 8 70
91 35.918 i normaal 2021-12-07             14   0 2021-12-21 14 0 14
92 35.927 i normaal 2021-11-17 8 1     6 1   11 7 2021-12-21 32 2 34
93 35.928 i normaal 2021-11-11 14 1         4 14 7 2021-12-21 39 1 40
94 35.931 i normaal 2021-11-11 14 1     6 1   11 7 2021-12-21 38 2 40
95 35.932 i normaal 2021-11-11             19 14 7 2021-12-21 40 0 40
96 35.933 i normaal 2021-11-11 14 1     6 1   11 7 2021-12-21 38 2 40
97 35.934 i normaal 2021-12-16         47 8   13 0 2022-02-22 60 8 68
98 35.940 i normaal 2022-03-10             12   7 2022-03-29 19 0 19
99 35.945 i normaal 2022-02-10             11   1 2022-02-22 12 0 12
100 35.949 i normaal 2022-02-01         13 2   6 0 2022-02-22 19 2 21
101 35.950 i normaal 2022-04-07             11   22 2022-05-10 33 0 33
102 35.951 i normaal 2021-12-16             5   0 2021-12-21 5 0 5
103 35.961 i normaal 2021-11-18         8 0   4 0 2021-11-30 12 0 12
104 35.962 i normaal 2022-04-19 41 9         6   7 2022-06-21 54 9 63
105 35.963 i normaal 2022-03-31             12   7 2022-04-19 19 0 19
106 35.967 i normaal 2022-05-17 34 4         11 7 0 2022-07-12 52 4 56
107 35.976 i normaal 2022-03-29 35 27         8 7 7 2022-06-21 57 27 84
108 35.979 i normaal 2022-02-03         11 4   3 1 2022-02-22 15 4 19
109 35.998 i normaal 2022-06-30             11   1 2022-07-12 12 0 12
110 36.003 i normaal 2022-06-28             14   0 2022-07-12 14 0 14
111 36.006 i normaal 2022-04-21             26   7 2022-05-24 33 0 33
112 36.042 i normaal 2022-04-19             0   28 2022-05-17 28 0 28
113 36.057 i normaal 2022-07-07             5   0 2022-07-12 5 0 5
114 36.073 i normaal 2022-06-30             11   1 2022-07-12 12 0 12
115 36.080 i normaal 2022-06-30             5   7 2022-07-12 12 0 12
116 36.088 i normaal 2022-06-21             7   0 2022-06-28 7 0 7
117 36.095 i normaal 2022-06-02             12   7 2022-06-21 19 0 19
118 36.103 i normaal 2022-07-07             5   0 2022-07-12 5 0 5
119 36.106 i normaal 2022-06-09         14 1     11 2022-07-05 25 1 26
120 36.135 i normaal 2022-07-08             4   0 2022-07-12 4 0 4
121 36.162 i normaal 2022-07-07             4 1 0 2022-07-12 5 0 5
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
122 Aantal wets­voor­stellen i     47 47 16 16 18 18 103 39 121   121 121 121
123                                
124 Gemid­delde i     92 39 33 22 51 18 19 44 8   86 21 106
125 50 %-grens i     41 28 32 9 12 3 11 14 7   28 0 28
126 90 %-grens i     115 73 40 44 47 63 21 77 14   148 70 196
127 Maxi­mum i     1.820 248 53 94 627 77 749 392 91   1.891 248 1.995
128 Mini­mum i     8 1 18 3 6 0 0 1 0   4 0 4

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 121 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 106 dagen; daarvan kwamen 86 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 21 dagen voor rekening van de indieners. (De 'ontbrekende' dag is een afrondingsverschil.)


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.