Doorlooptijden wetsvoorstellen 2022/2023: stappen in de Eerste Kamer

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2022/2023 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 34.891 i initiatief 2022-03-15 35 147 42 14     7 14 7 2022-12-06 105 161 266
2 34.972 i normaal 2020-02-18 882 83         22 112 28 2023-03-21 1.044 83 1.127
3 35.261 i normaal 2022-04-19 63 146     29 97     50 2023-05-09 142 243 385
4 35.298 i normaal 2022-05-31 20 25         60   14 2022-09-27 94 25 119
5 35.332 i normaal 2023-02-14             21   7 2023-03-14 28 0 28
6 35.335 i initiatief 2022-06-07 27 99 36 34     28 21 7 2023-02-14 119 133 252
7 35.348 i normaal 2020-11-17 105 286         351 84 14 2023-03-07 554 286 840
8 35.394 i normaal 2022-07-05 97 35         8   7 2022-11-29 112 35 147
9 35.496 i normaal 2022-09-13 35 21 16 1     4 14 7 2022-12-20 76 22 98
10 35.515 i normaal 2023-04-18 42 30         5   7 2023-07-11 54 30 84
11 35.528 i normaal 2021-02-02 132 98 50 167     15 147 14 2022-10-18 358 265 623
12 35.531 i normaal 2022-02-22 43 35 34 16     5 91 7 2022-10-11 180 51 231
13 35.546 i normaal 2022-04-19 56 31         60   28 2022-10-11 144 31 175
14 35.603 i normaal 2021-03-10 34 28 34 4     634 28 7 2023-04-18 737 32 769
15 35.608 i initiatief 2022-05-31 29 68     35 18   25 7 2022-11-29 96 86 182
16 35.657 i normaal 2022-04-12 42 42         7 98 0 2022-10-18 147 42 189
17 35.660 i initiatief 2022-05-17 35 105         14   14 2022-11-01 63 105 168
18 35.687 i normaal 2022-05-31 105 70 56 58     5 76 1 2023-06-06 243 128 371
19 35.688 i normaal 2022-05-31 105 70 56 58     5 76 1 2023-06-06 243 128 371
20 35.741 i initiatief 2022-03-15 55 121         55 49 28 2023-01-17 187 121 308
21 35.765 i normaal 2023-02-14 36 33         15   7 2023-05-16 58 33 91
22 35.772 i normaal 2022-04-19 63 13         85   7 2022-10-04 155 13 168
23 35.824 i normaal 2022-09-27 70 50 34 13     1 28 7 2023-04-18 140 63 203
24 35.833 i normaal 2022-09-27             7   7 2022-10-11 14 0 14
25 35.851 i normaal 2022-12-20             28   7 2023-01-24 35 0 35
26 35.868 i normaal 2022-06-07 42 83         22 112 28 2023-03-21 204 83 287
27 35.870 i normaal 2023-05-09             56   7 2023-07-11 63 0 63
28 35.871 i normaal 2022-05-10 42 170         12 56 7 2023-02-21 117 170 287
29 35.892 i normaal 2023-05-16             7   7 2023-05-30 14 0 14
30 35.893 i normaal 2022-06-01 34 49         21 21 7 2022-10-11 83 49 132
31 35.915 i normaal 2023-01-24             7   7 2023-02-07 14 0 14
32 35.916 i normaal 2022-11-01             14   7 2022-11-22 21 0 21
33 35.920 i normaal 2022-07-05 111 52 41 50 57 5   20 0 2023-06-06 229 107 336
34 35.929 i normaal 2022-06-28 93 36         4 35 7 2022-12-20 139 36 175
35 35.936 i normaal 2023-04-20             26   7 2023-05-23 33 0 33
36 35.942 i normaal 2023-02-14 35 34         15   7 2023-05-16 57 34 91
37 35.943 i normaal 2022-11-17             12   7 2022-12-06 19 0 19
38 35.983 i normaal 2022-05-24 42 58         12   14 2022-09-27 68 58 126
39 35.990 i normaal 2022-09-13 56 78         6 42 7 2023-03-21 111 78 189
40 35.991 i normaal 2022-09-13 56 108         18   7 2023-03-21 81 108 189
41 36.002 i normaal 2023-01-31 49 48         15 42 7 2023-07-11 113 48 161
42 36.004 i normaal 2022-06-07 27 60         11   14 2022-09-27 52 60 112
43 36.017 i normaal 2022-10-11             7   14 2022-11-01 21 0 21
44 36.034 i normaal 2022-05-25 40 91         15   14 2022-11-01 69 91 160
45 36.040 i normaal 2022-11-01             14   7 2022-11-22 21 0 21
46 36.050 i normaal 2022-09-15 41 7         6   7 2022-11-15 54 7 61
47 36.053 i normaal 2023-04-04             7   7 2023-04-18 14 0 14
48 36.055 i normaal 2022-09-22             12   7 2022-10-11 19 0 19
49 36.063 i normaal 2022-11-10 14 1     6 1   11 7 2022-12-20 38 2 40
50 36.067 i normaal 2022-12-22 83 9 24 3 25 2   13 0 2023-05-30 145 14 159
51 36.071 i normaal 2022-09-15         18 1   7 7 2022-10-18 32 1 33
52 36.077 i normaal 2022-09-08             19   7 2022-10-04 26 0 26
53 36.078 i normaal 2022-09-29             12   7 2022-10-18 19 0 19
54 36.081 i normaal 2022-07-07 96 42 28 44     5 49 7 2023-04-04 185 86 271
55 36.084 i normaal 2022-10-04             14   14 2022-11-01 28 0 28
56 36.085 i normaal 2023-06-01         19       7 2023-06-27 26 0 26
57 36.093 i normaal 2022-10-06             12   14 2022-11-01 26 0 26
58 36.094 i normaal 2022-12-13 49 23         19 28 7 2023-04-18 103 23 126
59 36.102 i normaal 2022-11-17             12   7 2022-12-06 19 0 19
60 36.105 i normaal 2022-09-22             12   7 2022-10-11 19 0 19
61 36.107 i normaal 2022-11-10 14 1     6 1   11 7 2022-12-20 38 2 40
62 36.123 i normaal 2022-11-17             12 84 14 2023-03-07 110 0 110
63 36.126 i normaal 2022-11-01             21   7 2022-11-29 28 0 28
64 36.130 i normaal 2023-03-07             7   7 2023-03-21 14 0 14
65 36.131 i normaal 2022-11-17             12   7 2022-12-06 19 0 19
66 36.132 i normaal 2023-03-28 34 15         7   7 2023-05-30 48 15 63
67 36.137 i normaal 2023-01-24 41 14         15   7 2023-04-11 63 14 77
68 36.138 i normaal 2022-12-22 60 18         4   7 2023-03-21 71 18 89
69 36.151 i normaal 2022-10-04 13 2         13 0 1 2022-11-02 27 2 29
70 36.152 i normaal 2023-02-16             19   7 2023-03-14 26 0 26
71 36.153 i normaal 2023-02-16             19   7 2023-03-14 26 0 26
72 36.155 i normaal 2022-11-17             12   7 2022-12-06 19 0 19
73 36.158 i normaal 2023-03-09             12   7 2023-03-28 19 0 19
74 36.164 i normaal 2023-02-02 32 36         7   21 2023-05-09 60 36 96
75 36.166 i normaal 2023-02-09             11   1 2023-02-21 12 0 12
76 36.169 i normaal 2023-02-14 42 59         4 28 7 2023-07-04 81 59 140
77 36.171 i normaal 2023-02-08 41 71         20 21 0 2023-07-11 82 71 153
78 36.172 i normaal 2023-02-16             19   7 2023-03-14 26 0 26
79 36.174 i normaal 2023-02-09             11   1 2023-02-21 12 0 12
80 36.179 i normaal 2023-03-30             12   7 2023-04-18 19 0 19
81 36.189 i normaal 2022-12-15 54 34 29 2     5   21 2023-05-09 109 36 145
82 36.194 i normaal 2022-12-20 56 20 35 4 27 1   11 0 2023-05-23 129 25 154
83 36.202 i normaal 2022-11-10 14 1     6 1   11 7 2022-12-20 38 2 40
84 36.203 i normaal 2022-11-10 14 1         4 14 7 2022-12-20 39 1 40
85 36.204 i normaal 2022-11-10 14 1     6 1   11 7 2022-12-20 38 2 40
86 36.206 i normaal 2022-11-10 14 1     6 1   11 7 2022-12-20 38 2 40
87 36.207 i normaal 2022-11-10             12 21 7 2022-12-20 40 0 40
88 36.208 i normaal 2022-11-10 14 1     6 1   11 7 2022-12-20 38 2 40
89 36.212 i normaal 2022-12-15             33   7 2023-01-24 40 0 40
90 36.216 i normaal 2022-12-13             7   0 2022-12-20 7 0 7
91 36.218 i normaal 2022-12-08         8 0     4 2022-12-20 12 0 12
92 36.219 i normaal 2022-12-01             12   7 2022-12-20 19 0 19
93 36.229 i normaal 2023-02-21         43 9   46 7 2023-06-06 96 9 105
94 36.231 i normaal 2023-03-16             12   7 2023-04-04 19 0 19
95 36.232 i normaal 2023-05-09         52 0     11 2023-07-11 63 0 63
96 36.233 i normaal 2023-05-09         52 0     11 2023-07-11 63 0 63
97 36.235 i normaal 2022-11-24 7 1         4 7 7 2022-12-20 25 1 26
98 36.267 i normaal 2023-06-01         19       7 2023-06-27 26 0 26
99 36.268 i normaal 2023-03-16             12   7 2023-04-04 19 0 19
100 36.271 i normaal 2023-03-09             12   7 2023-03-28 19 0 19
101 36.275 i normaal 2023-04-04 41 4         4   7 2023-05-30 52 4 56
102 36.276 i normaal 2023-05-25             11   1 2023-06-06 12 0 12
103 36.281 i normaal 2023-02-07         10 0     4 2023-02-21 14 0 14
104 36.283 i normaal 2023-04-04             7   7 2023-04-18 14 0 14
105 36.293 i normaal 2023-04-13             26   7 2023-05-16 33 0 33
106 36.308 i normaal 2023-05-25             11   1 2023-06-06 12 0 12
107 36.312 i normaal 2023-06-01         26       7 2023-07-04 33 0 33
108 36.314 i normaal 2023-06-22         12       7 2023-07-11 19 0 19
109 36.324 i normaal 2023-06-22         12       7 2023-07-11 19 0 19
110 36.339 i normaal 2023-07-06         5       0 2023-07-11 5 0 5
111 36.352 i normaal 2023-06-20         14 0   6 1 2023-07-11 21 0 21
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
112 Aantal wets­voor­stellen i     56 56 14 14 24 18 87 41 111   111 111 111
113                                
114 Gemid­delde i     63 51 37 33 21 8 26 39 8   84 31 115
115 50 %-grens i     41 35 34 13 12 1 12 21 7   38 1 40
116 90 %-grens i     97 105 50 58 43 9 28 84 14   147 91 266
117 Maxi­mum i     882 286 56 167 57 97 634 147 50   1.044 286 1.127
118 Mini­mum i     7 1 16 1 5 0 1 0 0   5 0 5

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 111 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 115 dagen; daarvan kwamen 84 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 31 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.