Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); algemeen overleg TK (nr. 492)24 januari 2008
hoort bij ... E100002 - Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekenig van een overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers
E090318 - Kaderbesluit tot wijziging van kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding
E090306 - Verordening inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten ihk van de stijd tegen internationaal terrorisme (bevriezing vermogensbestanddelen lijst van personen)
E090262 - Kaderbesluit tot wijziging van Kaderbesluit 2002/584/JBZ, Kaderbesluit 2005/214/JBZ, Kaderbesluit 2006/783/JBZ, Kaderbesluit 2008/.../JBZ en Kaderbesluit 2008/…/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (initiatief van Slovenië, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Slowakije, Verenigd Koninkrijk en Duitsland)
E090210 - Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken
E090178 - Besluit inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (eerdere titel: Besluit tot integratie van het Verdrag van Prüm in het kader van de EU)
E090122 - Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel
E090111 - Richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
E090099 - Het post-Haags Programma: naar een nieuw JBZ-meerjarenkader
afkomstig van ... Tweede Kamer