EU-voorstel: Groenboek over de toekomst van de BTW COM(2010)695 (32.720); brief staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer met een aangepaste kabinetsreactie op het groenboek BTW (TK, nr. 2)31 mei 2011