Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 13 september 201113 september 2011