EU-voorstel: richtlijn energie-efficiëntie COM(2011)370 (32.823); brief aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake beëindiging behandelvoorbehoud bij de herziening van de energie-efficiëntie richtlijn (TK, 4)15 september 2011