Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 november 201122 november 2011