Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 november 201129 november 2011