Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 20 december 201120 december 2011