Bestrijding internationaal terrorisme (00.000) , Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen COM(2011)794 (33.143), EU-voorstel: richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen COM(2011)793 (33.144); brief inzake de bnc-fiches 2: Richtlijn alternatieve beslechting consumentengeschillen en3: Verordening online beslechting consumentengeschillen (EK 22.112 / 33.144 / 33.143, FB)13 januari 2012