EU-voorstel: verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen COM(2011)794 (33.143), EU-voorstel: richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen COM(2011)793 (33.144); brief inzake subsidiariteitsbezwaar COM(2011)793 en COM (2011)794 (EK 33.143 / 33.144, B)24 januari 2012