Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761); Motie Elissen over de inzet bij de onderhandelingen (TK, 20). .

15 maart 2012