32.761

Verwerking en bescherming persoonsgegevensIn het regeerakkoord "Vrijheid en verantwoordelijkheid" van 30 september 2010 wordt ingezet op meer aandacht voor de informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Ter uitvoering van het regeerakkoord wil het kabinet een de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op een aantal punten wijzigen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 21 juni 2019 bij brief (EK, B) gereageerd op de brief van de staatssecretaris van EZK van 28 mei 2019 over Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake verstrekking van gegevens uit het handelsregister (EK,A).


Kerngegevens

begonnen

29 april 2011

titel

Verwerking en bescherming persoonsgegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-182] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-182] documenten