Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761); Motie Elissen over huidige wetgeving als ondergrens privacybescherming (TK, 19). .

15 maart 2012