EU-voorstel: verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen COM(2011)794 (33.143), EU-voorstel: richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen COM(2011)793 (33.144); brief met reactie Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaar over voorstellen alternatieve geschillenbeslechting (EK 33.143 / 33.144, D)5 juni 2012