Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 juli 20123 juli 2012