33.176

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaandenDit wetsvoorstel verruimt in het Wetboek van Strafvordering de kring van nabestaanden die spreekrecht krijgen in het strafproces.

Spreekrecht krijgen:

  • maximaal drie nabestaanden,
  • alle nabestaanden in de rechte lijn en tot in de vierde graad in de zijlijn,
  • de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig slachtoffer en een minderjarige nabestaande die de leeftijd van twaalf jaren nog niet hebben bereikt,
  • de ouders van een minderjarig slachtoffer.

Slachtoffers en nabestaanden die wegens fysieke of geestelijke beperkingen zelf niet in staat zijn om van het spreekrecht gebruik te maken, kunnen een partner of een familielid voor hen laten sprekers. Maar ook slachtoffers en nabestaanden kunnen een woordvoerder voor hen laten spreken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.176, A) is op 29 mei 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 februari 2012

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers in het strafproces

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten