Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761); Motie Elissen c.s. over de verordening bescherming persoonsgegevens (TK, 38). .

5 juli 2012