JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 en 24 juli 2012 (EK, CA)22 augustus 2012