Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761); brief regering; Stand van zaken over de onderhandelingen in Brussel over de Algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (TK, 80). .

2 februari 2015