EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 COM(2015)10 (34.164); brief minister van Financiën en minister van Economische Zaken inzake Akkoord EFSI en oprichting Netherlands EFSI Investment Agency (EK, C). .

22 juni 2015