34.164

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 COM(2015)10In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013PDF-document en (EU) nr. 1316/2013

Zie voor meer informatie ook dossier E150002 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

1 maart 2015

schriftelijke voorbereiding


Documenten

4