EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418); stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel voor een richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (nr. 61, item 14). .

8 maart 2016