34.418

EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26.

Zie voor meer informatie ook dossier E160005 op de Europapoort.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 27 september 2016 de brief van de staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016 (EK, C) over het Nederlandse vestigingsklimaat besproken en besloten de brief te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2017.


Kerngegevens

begonnen

22 februari 2016

schriftelijke voorbereiding


Documenten