JBZ-Raad (32.317), EU-voorstellen: Verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen COM(2011)126 en COM(2011)127 (33.089); brief inzake ontwerp-verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerd partnerschap (EK 33.089 / 32.317, G). .

30 mei 2016

Bijlagen