EU-voorstellen: Pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten COM(2016)593 en COM(2016)594 (34.637); brief inzake auteursrechten en de digitale interne markt (EC) (EK, A). .

20 december 2016

Bijlagen