JBZ-Raad (32.317); brief inzake afschrift brief aan de Tweede Kamer over migratiezaken in Europees verband (EK, HP). .

16 mei 2017
hoort bij ... E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bijlage